สาระความรู้

7 Signs You Need an Air Purifier

7 สัญญาณคุณต้องการเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค

 

Air purifiers are a great way to clean the air. In addition to investing in your health, they can help with allergies, unpleasant smells, snoring and more. Here are seven signs it might be time to invest in an air purifier.
เครื่องฟอกอากาศเป็นวิธีที่ดีในการทำความสะอาดอากาศ นอกเหนือจากการลงทุนในสุขภาพของคุณแล้วยังสามารถช่วยในการรักษาอาการแพ้ภูมิแพ้กลิ่นไม่พึงประสงค์การกรนและอื่น ๆ อีกมากมาย นี่เป็นสัญญาณที่เจ็ดอาจเป็นเวลาที่จะลงทุนในเครื่องฟอกอากาศ

1.You can’t stop sneezing: Pet dander, pollen, and dust are just some of the pollutants that could be floating around your house. The best air purifier typically contains HEPA filters with high CADR ratings that will help you filter out most if not all airborne allergens. HEPA is available in the air purifier BREATH - PURE model 90/ 60/ 201.

1. คุณไม่สามารถหยุดการจาม: สัตว์รบกวนเกสรดอกไม้และฝุ่นละอองเป็นสารมลพิษที่อาจลอยอยู่รอบบ้านของคุณ เครื่องฟอกอากาศที่ดีที่สุดมักประกอบด้วยตัวกรอง HEPA ที่มีคุณภาพในการกรองและดูดซับได้สูงเพื่อช่วยในการกรองสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้มากที่สุด โดย HEPA มีอยู่ในเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคBREATH รุ่น PURE 90/ 60/ 201

 2.Your house smells of varnish and disinfectants: Be sure to look for air purifiers that can remove VOCs, or volatile organic compounds. These harmful substances come from carpeting, adhesive, disinfectants, and varnishes. If you see formaldehyde or benzene on any of your household items’ ingredients, you are dealing with a VOC. Since only certain models of air purifiers can filter VOCs, make sure you get a model designed to clean them. If you have a lot of carpet in the house (notorious for trapping toxic particles), an air purifier BREATH - PURE model 90/ 60/ 201 will help enormously.

2. บ้านของคุณมีกลิ่นของสารเคลือบเงาและสารฆ่าเชื้อโรค: อย่าลืมค้นหาเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกำจัด VOCs หรือสารประกอบอินทรีย์ระเหยได้ สารที่เป็นอันตรายเหล่านี้มาจากพรม, กาว, สารและน้ำยาฆ่าเชื้อโรค หากคุณพบฟอร์มาลดีไฮด์หรือเบนซินในส่วนประกอบของเครื่องใช้ในครัวเรือนของคุณนั่นหมายถึงคุณกำลังสัมผัสกับ VOC เนื่องจากเครื่องฟอกอากาศบางรุ่นเท่านั้นที่สามารถกรอง VOC ได้ หากคุณมีพรมมากมายในบ้าน (เป็นที่สะสมของเชื้อโรคและฝุ่นละอองที่เป็นพิษ) เครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคBREATH รุ่น PURE 90/ 60/ 201 จะสามารถช่วยคุณได้อย่างมาก

 

3. Your air is stale and stuffy: If you breathe in and the air smells bad, you might have poor quality indoor air. You can try an energy recovery ventilator, but an air purifier will guarantee that you reduce any smelly, foul odors that might be wafting through your home. If smoke is the issue, the (BREATH - PURE model 90/ 60/ 201 is your best bet.

3. อากาศของคุณเหม็นอับและอับชื้น: ถ้าคุณหายใจเข้าและอากาศมีกลิ่นเหม็นคุณอาจมีอากาศในร่มที่มีคุณภาพไม่ดี คุณสามารถลองใช้เครื่องช่วยหายใจเพื่อช่วยกู้คืนพลังงาน แต่เครื่องฟอกอากาศจะรับประกันได้ว่าคุณจะลดกลิ่นเหม็นเหม็นที่อาจลุกลามไปถึงบ้านของคุณ หากคุณมีปัญหาเครื่องฟอกอากาศ BREATH รุ่น PURE 90/ 60/ 201 เป็นทางออกที่ดีที่สุดของคุณ

 

4. You see dust mites everywhere: Have you noticed a surplus of dust building up under your bed or on the windows? Air purifiers will certainly help to reduce the amount of dust around, though you will still need to clean. Getting a decent vacuum cleaner is still important to having clean and dust-free air, but air purifiers will also help a huge amount with reducing the amount of mites that are calling your home their home as well. Try getting a purifier that can run at higher speeds but is still quiet, such as the BREATH - PURE model 90/ 60/ 201.

4. คุณเห็นไรฝุ่นทุกแห่ง: คุณสังเกตเห็นส่วนเกินของฝุ่นที่เกิดขึ้นใต้เตียงหรือบนหน้าต่างหรือไม่? เครื่องฟอกอากาศจะช่วยลดปริมาณฝุ่นได้อย่างทั่วถึงแม้ว่าคุณจะยังคงต้องทำความสะอาด การทำความสะอาดเครื่องดูดฝุ่นที่ดียังคงเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีอากาศบริสุทธิ์และปราศจากฝุ่น แต่เครื่องฟอกอากาศก็จะช่วยได้มากด้วยการลดปริมาณของไรฝุ่นในบ้านของคุณด้วย ลองใช้เครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคที่สามารถทำงานด้วยความเร็วสูง แต่ยังคงเงียบอยู่เช่น BREATH รุ่น PURE 90/ 60/ 201

 

5. You suffer from emphysema or COPD: Having a serious chest condition might be a sign that you need an air purifier. Keeping the level of household air pollution down as much as possible is critical, especially with family members who might be exposed to second-hand smoke.

People with COPD typically have sensitive airways. So they may have problems with breathing and allergies as well, and cleaner air will definitely help. Be sure to read the label of any purifier you invest in, making sure it’s rated highly on the AHAM scale. This tells you how well the cleaner filters dust, smoke, and pollen. For example, the BREATH - PURE model 90/ 60/ 201.

5. คุณต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะโรคทางเดินหายใจอุดกั้น หรือ COPD: การมีภาวะทรวงอกที่ร้ายแรงอาจเป็นสัญญาณว่าคุณต้องการเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค การลดระดับมลพิษทางอากาศภายในบ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสมาชิกในครอบครัวที่อาจสัมผัสบุหรี่ด้วยมือทั้งสอง

ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง มักมีความไวต่อความรู้สึก ดังนั้นพวกเขาอาจมีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจและโรคภูมิแพ้เช่นกันและอากาศที่สะอาดจะช่วยได้อย่างแน่นอน อย่าลืมอ่านฉลากของเครื่องว่าได้ผ่านการจัดอันดับ AHAM สัญลักษณ์นี้จะบอกคุณว่ามันมีตัวทำความสะอาดที่ดีกว่าแค่การกรองฝุ่นควันและละอองเกสรดอกไม้ เช่น เครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค BREATH รุ่น PURE 90/ 60/ 201

 

6. You have a sick family member: Helping a sick family member heal is made easier with the help of a purifier BREATH - PURE model 90/ 60/ 203. They can breathe fresher air and have better quality sleep, which will aid recovery.

6. คุณมีสมาชิกในครอบครัวที่เจ็บป่วย: ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวป่วยหายได้ง่ายขึ้นด้วยความช่วยเหลือของเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรค BREATH รุ่น PURE 90/ 60/ 201จะทำให้พวกเขาสามารถหายใจเอาอากาศที่สะอาดสดชื่นและมีการนอนหลับที่มีคุณภาพดีขึ้นซึ่งจะช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ดีและป้องกันการติดเชื้อได้ดียิ่งขึ้น

 

7. You snore (loudly): Allergens like pollen and dander will cause your airways to be more congested and that can contribute to snoring. Make sure you change your air filters and use an air purifier BREATH - PURE model 90/ 60/ 201. You will find that you will gradually sleep better and snore less. Try to get a model with slightly more square footage than you need so you can keep the unit on a low setting.

7. คุณกรน (ดัง): สารก่อภูมิแพ้ เช่น ละอองเรณู ฝุ่น และสิ่งที่ทำให้ระคายเคืองจะทำให้ระบบทางเดินหายใจของคุณเกิดอาการบวมและอักเสบมากขึ้นและสามารถช่วยในการกรนได้เครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อโรคBREATH รุ่น PURE 90/ 60/ 201 จะสามารถช่วยคุณได้อย่างมาก คุณจะพบว่าคุณสามารถนอนหลับได้ดีขึ้นและกรนน้อยลง ลองเลือกเครื่องรุ่นที่เหมาะกับขนาดพื้นที่ห้องที่คุณต้องการ

 

ที่มา : https://www.huffingtonpost.com/janet-miller/7-signs-you-need-an-air-p_b_9088650.html


  • PM2.5 คืออะไร ? ย่อมาจากคำว่าอะไร ? และ อันตรายกับชีวิตเรายังไง ? PM2.5 คืออะไร ? ย่อมาจากคำว่าอะไร ? และ อันตรายกับชีวิตเรายังไง ? ท้องฟ้าสีหม่นในเขตกรุงเทพฯ หลายวันมานี้ หลายๆ ค...


  • วิธีการใส่หน้ากากที่ถูกต้อง

  • High-Quality HEPA & Ionizer Air Purifiers Do Air Purifiers Kill Dust Mites Dust mites, a common cause of allergies and asthma world-wide, are tiny, microscopic creatures relat...

  • Bacteria & Virus Air Purifiers HEPA filters have been used in biomedical applications since the 1940s to prevent the spread of airborne bacteria and viral organisms. Specific ...
Visitors: 2,614