เครื่องช่วยหายใจ High Flow

 เครื่องช่วยหายใจ High Flow

 

High-flow Nasal Cannula Oxygenation Revisited in COVID-19 (HFNCO)

 

 

  

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy)

 


 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม คลิก  


 

Visitors: 30,826