เครื่องช่วยหายใจ High Flow

 เครื่องช่วยหายใจ High Flow

 

 

  

Owgels : High Flow Nasal Cannual

 

 

 BMC : High Flow Nasal Cannula

 

 

 Fisher & Paykel : High Flow Nasal Cannula

 

 

ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต

(Authrolization distributor in Thailand)

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ (Dealer) 

 


 

 ภาพแสดง การส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow

เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด

 

Visitors: 60,212