เครื่องช่วยหายใจ High Flow

 

เครื่องช่วยหายใจ High Flow

 


 

ตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต (Authrolization distributor in Thailand)
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ (Dealer)

 


 

 

 

 High-flow Nasal Cannula Oxygenation Revisited in COVID-19 (HFNCO)

 

 

 

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูงสำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy)

 

 

 

อ่านเพิมเติมคลิก  

 

 

 


 

 ภาพแสดง การส่งมอบเครื่องช่วยหายใจ Oxygen High Flow เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด

 

Visitors: 52,519