หน้าแรก

ประกาศ

 

 นางสาว ธารินี เรืองวงศ์ (ไอ)     นางสาว ภูษณิศา สิงหาด (ทราย)     

ได้พ้นสถาพการเป็นพนักงานแล้ว การกระทำใดของบุคคลดังกล่าวทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น

Visitors: 7,500