เครื่องช่วยหายใจ CPAP

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่อง / Auto CPAP

 

 

 

 

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ

CPAP : (Continuous Positive Airway Pressure)

  

 


 

 

 


 

 

Visitors: 52,516