เครื่องช่วยหายใจ CPAP

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 871/2561

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ 

 

 


 

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวก หรือ เครื่องเป่าอัดอากาศชนิดแรงดันบวก

เครื่อง CPAP คืออะไร?

ชนิดของเครื่องช่วยหายใจและการใช้ในเวชปฏิบัติ

เครื่องช่วยหายใจที่นิยมนำมาต่อกับหน้ากาก เพื่อช่วยหายใจแบบ noninvasive ventilation มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ให้ความดันบวก 2 ระดับ (bilevel positive airway pressure, BiPAP) และ กลุ่มที่ให้ความดันบวกคงที่ (continuous positive airway pressure, CPAP).

กลุ่มที่เป็นแบบ CPAP นิยมใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบน โดยแรงดันบวกที่เกิดขึ้นจะช่วยถ่างขยายทางเดินหายใจส่วนบน (บริเวณ naso- oro- และ hypopharynx เปิดโล่งขึ้น) เป็นวิธีการรักษาที่ดีที่สุดในผู้ใหญ่ที่มีปัญหา obstructive sleep apnea และในผู้ป่วยเด็กที่มี obstructive sleep apnea ที่ให้การรักษาโดยการผ่าตัดเอาต่อมทอนซิลและอะดีนอยด์ออกแล้วไม่ดีขึ้น. นอกจากนี้ยังมีการใช้ CPAP ในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนบนจากสาเหตุอื่นๆ เช่น subglottic edema หลังการถอดท่อหลอดลมคอ, laryngotracheo malacia เป็นต้น.

 

ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ใช้ noninvasive ventilation ร่วมกับเครื่องผลิตความชื้น ซึ่งอาจจะเป็นแบบ pass-over หรือ heated humidifier เพื่อป้องกันไม่ให้ทางเดินหายใจแห้งเกินไป. ผู้ป่วยบางรายที่ใช้เครื่อง BiPAP หรือ CPAP ผ่านทางหน้ากากครอบจมูก ถ้าไม่ได้ใช้เครื่องผลิตความชื้น อาจมีเยื่อบุจมูกบวมแห้ง และมีเลือดกำเดาไหลได้.


หน้ากากครอบจมูกที่ดีควรมีขนาดเหมาะสมสำหรับจมูกและรูปหน้าของเด็กแต่ละราย นุ่ม สามารถ ป้องกันลมรั่วได้ดี การใช้สายรัดรอบศีรษะหรือหมวก (head gear) ที่ทำให้เด็กสบาย ไม่อึดอัด ไม่รัดแน่นจนเกินไป ตลอดจนการใช้แผ่นรองนุ่มที่หัวคิ้วจะทำให้เด็กยอมรับการใช้ interface และหน้ากากได้ดีขึ้น.

ที่มา : https://www.doctor.or.th/clinic/detail/6884 

 

เครื่อง CPAP Breath

Visitors: 9,014