เครื่องช่วยหายใจ CPAP

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่อง / Auto CPAP

 

 

 

 

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ

CPAP : (Continuous Positive Airway Pressure)

ชื่อรุ่น : APAP20
สามารถเลือกรูปแบบทำงานได้ 2 รูปแบบ
• แบบตั้งค่า (CPAP)
• แบบอัตโนมัติ (Auto CPAP)

 

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ 

 

 


 

 

เครื่อง CPAP Breatz

Visitors: 30,828