เครื่องช่วยหายใจ BiPAP

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ

 

 

 

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ

รุ่น BPAP30 PLUS

 

 


 

Visitors: 35,815