เครื่องช่วยหายใจ Breath BiPAP

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 871/2561

 เครื่องช่วยหายใจ  BiPAP

เครื่องช่วยหายใจ bipap

Model : Breath BiPAP

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ

BiPAP : (Bi-level Noninvasive Ventilator)

รุ่น BPAP25

รุ่น BPAP30

สามารถเลือกรูปแบบการทำงานได้ 4 รูปแบบ

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

• S (Spontaneous)

• T (Timed)

• S/T (Spontaneous/Timed)

• PCV (Pressure-controlled Ventilation)

 

 

 


อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ 

*** มีบริการทดลองใช้เครื่อง ฟรี !!! ***


 

เครื่อง Breath BiPAP

Visitors: 3,643