เครื่องช่วยหายใจ BiPAP

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. 871/2561

เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow Oxygen Therapy)

 

อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ 

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ หรือ BiPAP คืออะไร?

ชนิดของเครื่องช่วยหายใจและการใช้ในเวชปฏิบัติ

เครื่องช่วยหายใจที่นิยมนำมาต่อกับหน้ากาก เพื่อช่วยหายใจแบบ noninvasive ventilation มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ให้ความดันบวก 2 ระดับ (bilevel positive airway pressure, BiPAP) และ กลุ่มที่ให้ความดันบวกคงที่ (continuous positive airway pressure, CPAP).

ในกรณีที่เป็นแบบ BiPAP เครื่องจะอัดก๊าซหรือลมด้วยความดันสูงในช่วงที่ผู้ป่วยหายใจเข้า และผ่อนความดันลงในช่วงหายใจออก ทำให้มีการขยายตัวของปอดเหมือนกับการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบดั้งเดิม tidal volume ที่ผู้ป่วยได้รับขึ้นกับความแตกต่างของระดับความดันทั้งสองระดับ compliance ของปอดและความต้านทานของทางเดินหายใจ. 

มีรายงานว่าการใช้ BiPAP มีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่จวนเจียนจะเกิดการหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน หรือมีภาวะการหายใจล้มเหลวเรื้อรังจากสาเหตุต่างๆ เช่น neuromuscular weakness, bronchiectasis จากโรค cystic fibrosis6, central hypoventilation ตลอดจนมีที่ใช้ใน ผู้ป่วยที่พบว่ามี atelectasis ภายหลังการถอดท่อหลอดลมคอ2 และยังช่วยทำให้การเลิกใช้เครื่องช่วยหายใจประสบความสำเร็จมากขึ้น.

การใช้เครื่องช่วยหายใจชนิด noninvasive เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยหายใจทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ใช้ได้ทั้งผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลวชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง ใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและใช้ต่อเนื่องที่บ้าน.

ที่มา : https://www.doctor.or.th/clinic/detail/6884

เครื่อง BiPAP Breath

Visitors: 9,023