เครื่องช่วยหายใจ BiPAP

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ

 

 

 

เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดัน 2 ระดับ

รุ่น BPAP30 PLUS

 

รายละเอียดสินค้า

 • มี 4 Mode ให้การทํางาน: CPAP , S (Spontaneous) , T (Timed) , S/T(Spontaneous/Timed)
 • แรงดัน (Pressure) IPAP : 0.4-2.5/3.0 , +(2%FS+4%RS)
 • แรงดันสูงสุด (Max Pressure) CPAP , APAP : <3.0 KPa
 • การไหลของอากาศต่อนาที 1-30L , + 20% RS/+1L
 • ระดับเสียงการทํางานของเครื่อง Noise (Main Machine) <30DB (A) (CPAP, 1.0 KPa)
 • Ramp Function สามารถเลือกให้เครื่องเริ่มต้นการทางานที่ระดับแรงดันต่ำๆเพื่อให้สะดวกในการเริ่มต้นหลับ โดยสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 0 - 60 นาที
 • หน้าจอสี TFT (TFT screen)
 • รองรับการติดตั้ง อุปกรณ์ให้ความชื้น Humidifier (optional)
 • อุณหภูมิการทํางาน (Environment)
 • - ความดันอากาศ (Air Pressure)70-106 KPa
 • - อุณหภูมิในการทํางาน (Working Temperature) 5C – 35C
 • - ความชื้นในการทํางาน (Working Moisture) 30-95%
 • น้ำหนัก (Weight) 2.1 kg

 

     อ่านคําเตือนในฉลากและเอกสารกํากับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

 

 


 

Visitors: 30,827