เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์(ความเข้มข้นสูง)

 

รุ่น : Breatz 3

เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์(ความเข้มข้นสูง)

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน ลิตร

3 Liter Oxygen Concentrator

อัตราการไหล 0-3 ลิตรต่อนาที

- ความเข้มข้นของออกซิเจน 93% ± 3% (FiO2)

พ่นละอองยาได้ (Nebulizer)

น้ำหนัก 11 กิโลกรัม

หน้าจอแสดงเวลาการทำงาน

 

 


 

     

รุ่น : Breatz 5

 

เครื่องผลิตออกซิเจน ทางการแพทย์(ความเข้มข้นสูง)

เครื่องเพิ่มความเข้มข้นของออกซิเจน 5 ลิตร

5 Liter Oxygen Concentrator

อัตราการไหล 0-5 ลิตรต่อนาที

- ความเข้มข้นของออกซิเจน 93% ± 3% (FiO2)

พ่นละอองยาได้ (Nebulizer)

น้ำหนัก 17 กิโลกรัม

หน้าจอแสดงเวลาการทำงาน

 

 


 

 อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

- ผู้ที่จะใช้เครื่อง ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

- ออกซิเจนที่ได้จากเครื่องจะทำให้ปริมาณออกซิเจนเข้มข้นเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้ใช้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตในบางกรณี ผู้ที่ต้องบำบัดโดยการให้ออกซิเจนอาจจะมีอันตรายได้ 

ดังนั้น ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้งานเครื่อง

-เนื่องจากออกซิเจนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการเผาไหม้ ดังนั้นควรเก็บให้ห่างจากความร้อน หรือเปลวไฟ ไม่เหมาะสำหรับนำไปใช้ผสมก๊าชไนทรัสออกไซด์เพื่อใช้ในการดมยาสลบ

-ห้ามสูบบุหรี่ หรือผู้อื่นที่สูบบุหรี่ อยู่ในบริเวณใกล้เครื่องในขณะที่มีการเปิดใช้งาน

คำเตือน ก่อนตัดสินใจซื้อ ควรตรวจสอบสถานที่ตั้งผู้ขาย ให้ชัดเจนก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ

โปรดระวัง เว็บไซต์ที่ไม่ลงที่อยู่ของผู้ขายอาจจะทำให้ท่านไม่ได้รับสินค้าตามที่ท่านต้องการ

 


 

 

 


 

วิธีการเตียมรับ กักตัว-รักษาตัวที่บ้าน Home isolation แก้ปัญหาเตียงไม่พอ 

 

 
 

Visitors: 30,827