บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

 

  • เนื่องจากหน่วยงานของรัฐไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรให้มากที่สุดเหมือนกับรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน เป็นงาน บริการ ดังนั้น อาชีพข้าราชการจะไม่มีโบนัสที่เป็นเงินพิเศษ เป็นอาชีพที่มั่นคงแต่ไม่หวือหวานั่นเอง
  • สำหรับคนที่รับราชการก็จะมีสวัสดิการในเรื่องการรักษาพยาบาล โดยสิ่งที่เพิ่มพิเศษมาที่อาชีพอื่นไม่ค่อยเห็นกัน ก็คือ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของพ่อแม่ คู่สมรสและบุตรได้ด้วย เรียกได้ว่ามีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลทั้งครอบครัว
  • สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ความหมายก็คือเป็นองค์กรที่มีรัฐบาลถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่อยู่เกินกว่า 50% ขึ้นไป ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรเหมือนกับบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งก็จะถูกกำกับดูแลโดยส่วนราชการที่เป็นกระทรวงต่างๆ
  • สวัสดิการในเรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจจะแตกต่างกันไป แต่โดยมากค่ารักษาพยาบาลก็ได้รับทั้งตัวเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรด้วย ส่วนพ่อแม่นั้นต้องแล้วแต่ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจไหน

 

  ที่มา: https://moneyhub.in.th/article/government-officer-state-enterprise-officer/

 

 

สิทธิ์การตรวจรักษาอาการนอนกรน สำหรับข้าราชการ และ พนักงานฐวิสาหกิจ

 

 

 

ข้าราชการ ซื้อเครื่อง CPAP กับเรา ดีอย่างไร?

  1. ซื้อเครื่อง CPAP ได้ในราคาพิเศษ สำหรับท่านที่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากท่านทำการตรวจการนอนแล้ว (Sleep Test) ที่โรงพยาบาลดังต่อไปนี้แล้ว

                        1.รพ.จุฬาลงกรณ์                2.รพ.รามาธิบดี                                          3.รพ.ศิริราช

                        4.รพ.ตำรวจ                       5.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ                       6.สถาบันโรคทรวงอก

ท่านสามารถรับสิทธิพิเศษจาก BREATZ (เบรทซ์) ได้โดยการนำใบรับรองแพทย์ มาติดต่อเพื่อทำการซื้อเครื่อง CPAP กับทางเราได้ทันที (สิทธิ์ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกได้จำนวน 20,000 บาท ตามสิทธิ์กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง) โดยไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มแต่อย่างใด

ทั้งนี้ทางบริษัทฯมีเจ้าหน้าที่สำหรับคอยประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่าน สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ  

 

  1. ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน สิทธิ์ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเบิกได้ 20,000 บาท แต่ก็ต้องสำรองจ่ายก่อนเป็นจำนวนเงินสูงประมาณเครื่องละ 20,000 ถึง 50,000 บาทโดยประมาณ ซึ่งเป็นภาระของผู้ป่วยเองในการต้องสำรองจ่ายก่อน ทางบริษัทสามารถจัดหาแหล่งทุนให้ได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน 

          สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ 

 

 

  1. เครื่อง CPAP รับประกันคุณภาพ เครื่องของทางบริษัทได้ผ่านการรับรองแล้วจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขแล้วทุกเครื่อง ท่านสามารถนำผลการใช้งานเครื่อง CPAP นี้ไปให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับที่ท่านทำการรักษาอยู่ตามการนัดหมายครั้งต่อไปได้ทันที ทุกโรงพยาบาล ทั้งนี้ทางบริษัทฯมีเจ้าหน้าที่สำหรับคอยประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่าน 
    สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ 
 

 
Visitors: 23,491