บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

เนื่องจากหน่วยงานของรัฐไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไรให้มากที่สุดเหมือนกับรัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชน เป็นงานบริการ ดังนั้น อาชีพข้าราชการจะไม่มีโบนัสที่เป็นเงินพิเศษ เป็นอาชีพที่มั่นคงแต่ไม่หวือหวานั่นเอง

สำหรับคนที่รับราชการก็จะมีสวัสดิการในเรื่องการรักษาพยาบาล โดยสิ่งที่เพิ่มพิเศษมาที่อาชีพอื่นไม่ค่อยเห็นกัน ก็คือ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลของพ่อแม่ คู่สมรสและบุตรได้ด้วย เรียกได้ว่ามีสวัสดิการในการรักษาพยาบาลทั้งครอบครัว

สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ความหมายก็คือเป็นองค์กรที่มีรัฐบาลถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่อยู่เกินกว่า 50% ขึ้นไป ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาผลกำไรเหมือนกับบริษัทเอกชน รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งก็จะถูกกำกับดูแลโดยส่วนราชการที่เป็นกระทรวงต่าง ๆ

สวัสดิการในเรื่องค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจจะแตกต่างกันไป แต่โดยมากค่ารักษาพยาบาลก็ได้รับทั้งตัวเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรด้วย ส่วนพ่อแม่นั้นต้องแล้วแต่ว่าเป็นรัฐวิสาหกิจไหน

ที่มา: https://moneyhub.in.th/article/government-officer-state-enterprise-officer/ 

 

สำหรับข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 

ข้าราชการ ซื้อเครื่อง CPAP กับเรา ดีอย่างไร?

สะดวกรวดเร็ว/ ประหยัดค่าใช้จ่าย/ มีประสิทธิภาพในการรักษา

หากท่านทำการทดสอบการนอน (Sleep Test) กับทางโรงพยาบาลแล้ว ท่านสามารถทำการสั่งซื้อเครื่อง CPAPกับทางบริษัทได้โดยตรง ตามนี้ พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 15,000 บาท

  1. โดยการนำใบรับรองแพทย์ มาติดต่อเพื่อทำการซื้อเครื่อง CPAP กับทางเราได้ทันที (ในกรณีที่เบิกได้ เช่น สิทธิ์ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น สามารถเบิกได้จำนวน 20,000 บาท ตามสิทธิ์กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง)
    ทั้งนี้ทางบริษัทฯมีเจ้าหน้าที่สำหรับคอยประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่าน สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ  

ตัวอย่างที่ 1 เครื่อง CPAP รุ่น A. แบบตั้งค่า ราคา 25,000 บาท เบิกสิทธิ์ข้าราชการได้ 20,000 บาท รับส่วนลดเพิ่มเติม 5,000 บาท เท่ากับว่าท่านไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมเลยแม้แต่บาทเดียว

ตัวอย่างที่ 2 เครื่อง CPAP รุ่น B. แบบอัตโนมัติ ราคา 35,000 บาท เบิกสิทธิ์ข้าราชการได้ 20,000 บาท รับส่วนลดเพิ่มเติม 15,000 บาท เท่ากับว่าท่านไม่ต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมเลยแม้แต่บาทเดียว

 

  1. ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน สิทธิ์ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเบิกได้ 20,000 บาท แต่ก็ต้องสำรองจ่ายก่อนเป็นจำนวนเงินสูงประมาณเครื่องละ 20,000 ถึง 50,000 บาทโดยประมาณ ซึ่งเป็นภาระของผู้ป่วยเองในการต้องสำรองจ่ายก่อน ทางบริษัทสามารถจัดหาแหล่งทุนให้ได้โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ  

 

  1. เครื่อง CPAP มีรับประกันคุณภาพ เครื่องของทางบริษัทได้ผ่านการรับรองแล้วจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขแล้วทุกเครื่อง ท่านสามารถนำผลการใช้งานเครื่อง CPAP นี้ไปให้แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาโรคนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับที่ท่านทำการรักษาอยู่ตามการนัดหมายครั้งต่อไปได้ทันที ทุกโรงพยาบาล ทั้งนี้ทางบริษัทฯมีเจ้าหน้าที่สำหรับคอยประสานงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่าน 
    สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ  Visitors: 12,927