บัตรประกันสังคม

สิทธิ์การตรวจรักษาอาการนอนกรน สำหรับประกันสังคม

 


 

อ่านเพิ่มเติมคลิก 

 

 

 

สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

โดยผู้ประกันตนสามารถเข้าไปรักษาพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในขณะเดียวกันถ้าโรคบางโรคโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ รักษาไม่ได้เช่น การผ่าตัดหัวใจ ผ่าตัดสมอง ผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ 

ก็จะส่งตัวไปรักษากับโรงพยาบาลระดับสูง (SUPPRA CONTRACTOR) (โรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่เกินขีดความสามารถของสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ จะให้บริการแก่ผู้ประกันตนได้) 

ที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ นั้นทําข้อตกลงไว้ โดยค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ

 

คำถามที่พบบ่อย  ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม สามารถทำการตรวจการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Test) ได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย???

คำตอบ  กรุณาสอบถามโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ของท่านเอง

 

 

ข้อมูลนี้เป็นบริการของเราเองที่มอบให้แก่ลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคม ทั้งนี้ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการใดๆทั้งสิ้น

 

 

สำหรับผู้ประกันตน (สิทธิ์ประกันสังคม) เท่านั้น

1.  ตรวจการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Test) เราตรวจให้ฟรี
2.  และซื้อเครื่อง CPAP ในราคาพิเศษ

สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ 

 

 

คำถามข้อที่ 1 หากโรงพยาบาลที่เราใช้สิทธิ์ประกันสังคมรักษาอยู่ปฏิเสธการตรวจโรคการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Test) จะทำอย่างไรดี?

คำตอบ

ก. โรงพยาบาลที่มีสิทธิประกันตน อาจไม่มีแพทย์หรือเครื่องมือสำหรับการทำ Sleep Test จึงถูกปฏิเสธการตรวจ ฉะนั้น การตรวจกับ BREATZ (เบรทซ์ติดต่อมาเราตรวจให้ฟรี

ข. BREATZ (เบรทซ์) เรามีเจ้าหน้าที่ติดตั้งการทดสอบการนอน (Sleep Test)  และสถานที่ที่เราได้จัดเตรียมให้อย่างเหมาะสม โดยใช้เวลาในการทดสอบ 4-6 ชั่วโมง สะดวกและรวดเร็ว เราตรวจให้ฟรี

สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ 

 

 

คำถามข้อที่ 2 สิ่งที่ได้จากการมาตรวจการนอน (Sleep Test) ที่ BREATZ (เบรทซ์)

คำตอบ

ก. สะดวกและรวดเร็ว สามารถรับผลการตรวจได้ทันทีหลังจากตรวจเสร็จ
ข. สามารถนำผลการตรวจการนอน (Sleep Test) ไปให้แพทย์ที่รักษารพ.ประกันสังคมได้
ค. ได้ซื้อเครื่อง CPAP ได้ในราคาพิเศษสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ประกันสังคม เท่านั้น และเครื่องที่ซื้อมีลิขสิทธิ์ถูกต้องสามารถแปลผลการรักษาได้ตลอดอายุการใช้งานสอบถามข้อมูลคลิก  หรือ 

 

 

คำถามข้อที่ 3 ต้องเตรียมตัวอย่างไร ในการตรวจการนอน (Sleep Test) กับ BREATZ (เบรทซ์)

คำตอบ
1.  ทำการนัดหมายกับผู้แทนของ BREATZ (เบรทซ์)
2.  ทำแบบทดสอบให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงของการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ
3.  เริ่มทำการนอนทดสอบ ใช้เวลาทั้งสิ้น 4-6 ชั่วโมงโดยประมาณ

สอบถามข้อมูลคลิก  หรือ 

 


 

Visitors: 45,229