เครื่อง CPAP

ใบอนุญาตเลขที่ ฆพ. xxx/xxx 

 

CPAP : (Continuous Positive Airway Pressure)

ชื่อรุ่น : APAP20สามารถเลือกรูปแบบทำงานได้ 2 รูปแบบ

• แบบตั้งค่า (CPAP)• แบบอัตโนมัติ (Auto CPAP)อุปกรณในชุด

• ตัวเครื่อง APAP20/CPAP20
• กล่องทำความชื้น Humididfier
• ท่ออากาศ Air tubing
• หน้ากาก Mask
• สายไฟ DC power supply
• Micro SD card
• กระเป๋า Canvas Bag
• Filter
• User Manual 

 อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

Visitors: 52,518